VODOVODNI PRIKLJUČAK

Opšti uslovi priključenja na vodovodnu mrežu:

  • Objekat za koji se traži priključak mora biti legalno izgrađen
  • Izgrađena vodovodna  mreža

Potrebna dokumentacija za izradu priključka:

  • Popunjen zahtjev za priključak
  • Rješenje o odobrenju za građenje ili urbanistička saglasnost
  • Dokaz o uplati takse na priključak
  • Dokaz identiteta investitora

NAPOMENA:

U cijeni takse na priključak za sve kategorije,KP „BOBAS“ A.D. Kotor Varoš vrši radove montaže do mjernog mjesta i ugradnju mjernog uređaja. Potrošač je dužan da izvrši iskop i zatrpavanje, te nabavku potrebnog materijala odgovarajućeg kvaliteta po specifikaciji dostavljenoj od strane KP „BOBAS“ A.D. Kotor Varoš.
Potrošač je dužan da održava u ispravnom stanju unutrašnje instalacije od mjernog instrumenta pa dalje, uključujući i mjerni instrument obzirom da se ne naplaćuje taksa na održavanje vodomjera.