RASPORED ODVOZA SMEĆA

PONEDJELJAK
Prema sedmičnom rasporedu odvoz otpada ponedeljkom obuhvata sledeće lokacije:

– Ulica Stefana Nemanje (od semafora do Krča)
– Ulica Svetosavska (15)
– Ulica Đure Jakšića
– Ulica Stefana Dečanskog
– Ulica Devet Jugovića (19)
– Ulica Knez Mihajlova (9)
– Ulica Svetozara Miletića (21)
– Ulica Cara Lazara (3)
– Ulica Vojvode S.S – Pilanska (23)

SRIJEDA
Prema sedmičnom rasporedu odvoz otpada srijedom obuhvata sledeće lokacije:

– Ulica Vojislava Ilića-Blatnjak (22)
– Ulica Carice Milice – Baština (6)
– Slatina (2) , Novo Naselje

PETAK
Prema sedmičnom rasporedu odvoz otpada petkom obuhvata sledeće lokacije:

– Vrbanjci, Grabovica i Šiprage (svaki drugi petak)
– Maslovare i Obodnik (svaki drugi petak)

UTORAK
Prema sedmičnom rasporedu odvoz otpada utorkom obuhvata sledeće lokacije:

– Ulica Cara Dušana ,
– Bare – Ul. Kralja Milutina i Ul. Miloša Obilića (5,12)
– Ulica Kralja Aleksandra K. i Ulica Petra Kočića (7)

ČETVRTAK
Prema sedmičnom rasporedu odvoz otpada četvrtkom obuhvata sledeće lokacije:

– Čepak, Strelište
– Sokak – Ulica Kralja Petra I Karađorđevića
– Zabrđe (svaki drugi četvrtak )
– Ul Živojina Mišića – Kotorište (11)
– Kotor