KVALITET VODE ZA PIĆE

Kontrola kvaliteta vode za piće je dio složenog sistema i ne smije biti zasnovana samo na laboratorijskim ispitivanjima već i na redovnim sanitarno – higijenskim pregledima objekata i održavanja zona sanitarne zaštite.
U sastavu pumpne stanice na izvorištu „Bijelo polje“ nalazi se hlorna stanica, u kojoj se vrši automatsko hlorisanje vode gasovitim hlorom, a na izvorištu „Sokoline“ hlorisanje vode za piće se vrši tečnim hlorom. Vrijednost rezidualnog hlora u mreži iznosi 0,4 mg/L.

Da bi se obezbijedio zadovoljavajući kvalitet vode za piće pored kontinuirane dezinfekcije sirove vode, u toku godine vrši se i mehaničko čišćenje vodovodnih objekata (rezervoara, kaptaža).

Redovno i periodično ispitivanje higijenske ispravnosti vode izjavnog vodovoda se vrši u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (“SlužbeniglasnikRepublikeSrpske”,broj40/03), prema kojem je preduzeće dužno da po tri puta mjesečno izvrši ispitivanje na fizičku, fizičko-hemijsku, hemijsku i bakteriološku ispravnost, te jedan godišnji periodični pregled vode za piće.

Uzorkovanje vode popropisano je metodologiji radi laboratorijskog ispitivanja vrši ovlaštena Služba doma zdravlja, a ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće se vrši u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske u BanjojLuci. Svi uzorci uzeti radi ispitivanja u 2011.godini su bili higijenski ispravni u pogledu fizičkih, fizičko-hemijskih, hemijskih i bakterioloških parametara čime su zadovoljili propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Sve nalaze ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće možete pogledati ovdje.