SAVJETI POTROŠAČIMA

Da biste izbjegli moguće probleme i troškove oko vodosnabdijevanja, a ako se oni i pojave, radi bržeg i bezbolnijeg otklanjanja, u obostranom interesu dajemo Vam nekoliko savjeta i poruka:

  • Vlasnicima individualnih stambenih objekata se preporučuje da prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje) zatvore ventil iza vodomjera.
  • Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te blagovremenog otklanjanja gubitaka na kućnoj vodovodnoj instalaciji (od vodomjera do potrošačkih mjesta u kući) preporučujemo da se  bar jednom mjesečno provjeri ispravnost instalacija. Provjeru  vršiti  tako da se zatvore sva izlivna mjesta u kući (u zgradama s više stanova u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontrolisati da li crveni indikator potrošnje miruje. Ukoliko miruje ne postoje gubici, a ako se vrti, to je znak da postoji kvar na instalacijama te dolazi do gubitka vode na štetu korisnika. U tom slučaju korisnik je dužan da pronađe i otkloni kvar.
  • Pred zimu obavezno provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, kako bi preduprijedili eventualno pucanje istog.
  • Ako uočite bilo kakvo doticanje vode u šaht ili oštećenje istog (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahta) obavijestite nas.
  • Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati Tehničku službu (tel: 051/783-119). U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .
  • Ispusni ventil iza vodomjera ugradjuje i održava potrošač sam i ne smije biti ugrađen u našem šahtu već na kućnoj instalaciji.
  • O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obavješteni putem sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izlijevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.
  • Ako u vodi uočite nešto neuobičajno, ako je smanjena količina, pad pritiska, povišena temperatura ili je voda zamućena, obavjestite nas radi otklanjanja nedostataka.