NAJČEŠĆA PITANJA

U SLUČAJU PUCANJA CIJEVI I DALI SAM DUŽAN PLATITI KOMPLETAN RAČUN ZA VODU?

Da, ako je do pucanja cijevi došlo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju vode Komunalno preduzeće plaća vodne doprinose i PDV.


DA LI MORAM PLATITI VODU KOJA ISCURI U ŠAHTU KOD VODOMJERA?

Da ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta količina vode Vam se ne zaračunava.Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i Vašem interesu.


KO JE DUŽAN ZAŠTITITI VODOMJER OD SMRZAVANJA?

U hladnim danima kada se temperatura spušta ispod nule, svaki potrošač je dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (stiropor, stare krpe, karton).


DA LI JE VODA ISPRAVNA ZA PIĆE?

Da. Mi redovno kontrolišemo i provjeravamo stanje i kvalitet vode. U slučaju neispravnosti vode za piće bićete na vrijeme obaviješteni preko sredstava javnog informisanja inaše internet stranice.