KANALIZACIONI PRIKLJUČAK

Opšti uslovi priključenja na kanalizacionu mrežu:

  1. Objekat za koji se traži priključak mora biti legalno izgrađen
  2. Izgrađena kanalizaciona mreža

Potrebna dokumentacija za izradu priključka:

  1. Popunjen zahtjev za priključak
  2. Rješenje o odobrenju za građenje ili urbanistička saglasnost
  3. Dokaz o uplati takse na priključak
  4. Dokaz identiteta investitora

NAPOMENA: Potrošač je dužan da održava u ispravnom stanju priključak od prvog revizionog šahta uličnog cjevovoda do objekta.