OBAVJEŠTENJE

KOMUNALNO PREDUZEĆE „BOBAS“ A.D. KOTOR VAROŠ JE POČETKOM MAJA 2024.GODINE IZVRŠILO PUŠTANjE U RAD ELEKTRO POVEZIVANjE I UVEZIVANjE SIGNALA U SISTEM DALjINSKOG NADZORA I UPRAVLjANjA. NOVE „KSB MULTITFC“ VIŠESTEPENE CENTRIFUGALNE PUMPE PROTOKA 22 L/S, SNAGE 22 KW SA VISINOM DIZANjA 70 METARA.
OVIM RADOVIMA JE ZAVRŠENA SANACIJA PUMPNE STANICE „BIJELO POLjE“ NOVIM PUMPAMA KOJE NAPAJAJU REZERVOAR „KOTORIŠTE“ SA OKO 2000 m3 PITKE VODE DNEVNO.
IZVRŠENA JE MODERNIZACIJA I AUTOMATIZACIJA HLORNE STANICE ČIME SE POPRAVILA SIGURNOST I KVALITET VODOSNABDJEVANjA.
PREMA RIJEČIMA DIREKTORA DR SLOBODANA JURIĆA U SANACIJU JE ULOŽENO POČETKOM 2022.GODINE 68.993,73 KM, A POČETKOM MAJA 2024.GODINE JOŠ 30.361,50 KM, ALI SU BENEFITI VIŠESTRUKO VEĆI S OBZIROM DA PUMPNI SISTEM NOVE GENERACIJE TROŠI 50% MANjE ELEKTRIČNE ENERGIJE.
POVEĆAN JE I BROJ KONTROLA ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE KOJU KONTROLIŠE REPUBLIČKI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO IZ BANjA LUKE I TO 3 PUTA MJESEČNO SA 7 MJESTA NA VODOVODNOJ MREŽI UMJESTO DOSADAŠNjIH 2 PUTA MJESEČNO SA 4 MJESTA NA VODOVODNOJ MREŽI.

0