Poskupljenje električne energije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani korisnici,

Prema poslednjem računu koji smo dobili za mjesec januar 2020.godine od Elektroprivrede Republike Srpske došlo je do velikog povećanja cijene električne energije. Konkretno, kod našeg preduzeća za januarski račun 2020.godine došlo je do 40% povećanja cijene niže tarife električne energije u odnosu na prethodni period tj.decembar mjesec 2019.godine, i 7 % povećanja cijene više tarife električne energije u odnosu na prethodni period. Pošto se sistem našeg vodovodnog preduzeća za održavanje redovnog snabdjevanja vodom građana naše Opštine zasniva na funkconisanju potisnih pumpi koje rade na struju, preduzeće se usljed ovog novog povećanja cijena električne energije suočava sa naglim povećanjem troškova. Ukoliko ova Odluka o poskupljenju koja je za pravna lica na snazi od 01.01.2020.godine ostane i ne bude korigovana, bićemo suočeni da za održavanje likvidnosti i urednog servisiranja obaveza biti primorani na korekciju cijene vode.

Mi se nadamo da ćemo prevazići novonastalu situaciju kako za dobrobit preduzeća tako i za naše korisnike.

KP“Bobas“a.d.-Kotor Varoš

0