Sanacija i rekonstrukcija prvog vodovoda

Komunalno preduzeće je u godini na izmaku  u planu investicija imalo  sanaciju i rekonstrukciju prvog vodovoda koji je snabdijevao stanovnike Kotor Varoša pitkom vodom.

U pitanju je vodovod SOKOLINE izgrađen 60-tih godina prošlog vijeka , a kaptažna građevina se nalazi na zapadnoj strani grada na oko 4,00 km od grada između Jakotine i Sokolina na nadmorskoj visini od oko 540 m i nalazi se na  jako nepristupačnom i strmom terenu gdje se materijal mogao dopremiti samo konjima.

Vodovodni sistem Sokolina se sastoji od kaptažne građevine Sokolina izdašnosti od 5-12 l/s i rezervoara Čepak zapremine od 300 m³ vode koji se nalazi  na 320 m.n.m.Najveći problem zašto je vodovod van funkcije više godina su dotrajali cjevovod od AC DN150 koji je na više mjesta potpuno uništen kao i činjenica da se izvor u kišnom periodu mutio i samim tim bio neupotrebljiv.

Radnici Komunalnog preduzeća su iz svojih sredstava u drugoj polovini godine pristupili sanaciji rezervoara gdje je izvršena zamjena stolarije kao i bravarski i zidarski radovi u samom bazenu kao i vanjsko uređenje samog objekta.Značajno je i to da je konačno riješeno i pitanje hlorisanja vodovodnog sistema Sokoline,gdje je u samom rezervoaru izvršena izgradnja automatske hlorne stanice koja dozira hlor po protoku .

Takođe je uz velike napore sanirana i kaptažna građevina na Sokolinama,gdje je izvršena sanacija kaptaže kao i izrada zaštite izvorišta od oborinskih voda .Izrađeni su obodni kanali od betona kao i zaštita šireg pojasa geotekstilom i kamenim materijalom koji ima za cilj filtriranje i odvod oborinskih voda mimo kaptaže.

Izvršena je rekonstrukcija gravitacionog cjevovovoda gdje su postojeće cijevi zamijenjene novim PE HD cijevima u dužini od oko 1600 m,kao i sanacija rasteretne komore na samom cjevovodu .

Značajno je istaći da puštanjem u funkciju ovog gravitacionog cjevovoda trenutne izdašnosti 7,55 l/s,u velikome je unapređen sistem vodosnabdijevanja u gradskom području Kotor Varoša jer će se smanjiti troškovi električne energije kao i smanjiti problemi u vodosnabdijevanju u trenucima nestanka električne energije na vodozahvatu „Bijelo polje“.

Ovim projektom je komunalno preduzeće Bobas a.d.  na čelu sa Dr Slobodanom Jurićem zaključilo  veoma uspješnu poslovnu godinu u nadi da će se razvoj komunalnih usluga nastaviti i u  narednom periodu.

0