Obavještenje komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. – Kotor Varoš

Pošto smo dana 11.07.2019.godine prilikom prespajanja zgrada „Kocke“ u naselju Bregovi sa stare vodovodne mreže na novu bili primorani ispustiti vodu na hidrantu u ulici Stefana Nemanje kod ugostiteljskog objekta“Astra“ obavještavamo naše građane- klijente da su pojave koje se javljaju u vidu visokog mlaza vode u takvim situacijama sasvim normalna pojava i da ne trebaju da se brinu, a pojedinci na društvenim mrežama ne treba da prave izmišljene priče o nekakvim fontanama koje su nastale ili su potrebne. Uprava i radnici Komunalnog preduzeća „Bobas“a.d.-Kotor Varoš su stalno na usluzi i servis su koga naši građani uvijek trebaju prve pozvati, jer samo će tako dobiti prave informacije i planove kako da se riješe tekući a i vanredni operativni problemi komunalne prirode na teritoriji cijele Opštine Kotor Varoš.

Za sva pojašnjenja i kvarove građani mogu pozvati broj: 051/783-119

0